development system (1)arendussüsteem Programmikeel ja sellega seotud komponendid. Siia kuuluvad kompilaatorid, tekstiredaktorid, silurid ja, funktsiooniteek ja igasugused muud abiprogrammid, mis aitavad programmeerijal programmi kirjutada