development system (2)arendussüsteem Rakendusprogrammide kirjutamiseks kasutatav arvuti koos vastava tarkvaraga