dynamicdünaamiline Programmi töötamise ajal käigupealt vastavalt vajadusele tehtavad operatsioonid. Näit. väljend "puhvrid luuakse dünaamiliselt" tähendab, et vastav mäluosa eraldatakse siis, kui selle järele tekib vajadus, mitte et see oleks juba eelnevalt ette nähtud. Väljend "andmeid tihendatakse kettale dünaamiliselt" tähendab, et tihendusalgoritme rakendatakse andmetele kirjutamise ajal, mitte varem.

Veebis nimetatakse dünaamilisteks veebilehtedeks selliseid lehti, mis muutuvad vastavalt kasutaja poolt saabunud sisendile jne.

Mobiilsidevõrkudes tähendab termin "dünaamiline" seda, et jaam liigub teenusekomplektide vahel.

Vt. ka Dynamic HTML, dynamic linking, dynamic IP address