text editortekstiredaktor Tarkvara, mida kasutatakse ainult lihtteksti sisaldavate failide näit. pakkfailide, aadressilistide ja programmitekstide kirjutamiseks ja toimetamiseks. Erinevalt tekstitöötlusprogrammidest võimaldavad tekstiredaktorid töödelda ainult ASCII ja EBCDIC vormingus tekstifaile ning ei paku reamurdmist ega teksti vormindamist (allajoonimist, rasvast kirja, erinevaid fonte jne).

Lähtekoodi kirjutamiseks mõeldud tekstiredaktorid võivad pakkuda ka teksti automaatset treppimist ja mitut akent ühes ja samas failis. Need võivad ka kuvada antud programmikeele kinnissõnu rasvases kirjas või teise fondiga, kuid faili sisse neid vormindamiskoode ei manustata