disk stripingketaste vöötimine, hargsalvestus Andmete hajutamine mitme kettaseadme vahel jõudluse tõstmiseks. Andmeid vaheldatakse baitide või sektorite kaupa üle kettaseadmete. Näit. nelja kettaseadme ning samaaegseks lugemiseks ja kirjutamiseks ette nähtud vöötimiskontrolleri korral võib nelja sektorit lugeda sama ajaga, mis muidu kuluks ühe sektori lugemiseks. Ketaste vöötimine iseenesest ei taga veakindlust või veakontrolli. Seda kasutatakse koos mitmesuguste muude meetoditega.

Vt. ka RAID