fault toleranceveakindlus, tõrketaluvus Töövõime säilimise määr tõrgete korral