ESCON (Enterprise Systems CONnection)ettevõtte süsteemiühendus Kiudoptiline sidekanal IBM S/390 suurarvutite ühendamiseks omavahel või lisamäluseadmete, kohalike tööjaamade jt. seadmetega. ESCON’is kasutatakse kiudoptilist kaablit ja dünaamiliselt modifitseeritavaid kommutaatoreid ESCON Director. ESCON Director on rumm-kodar tüüpi sidestusseade, millel on 8 - 16 porti (Model 1) või 28 - 60 porti (Model 2) Neid jadamisi ühendades saab seadmetevahelist kaugust suurendada kuni 60 km ning ühenduse maksimaalne andmekiirus on 200 Mbit/s.

ESCON, Fibre Channel ja SCSI on kolm kettavõrkudes konkureerivat tehnoloogiat