DMI (Desktop Management Interface)personaalarvutite haldusliides Personaalarvutite haldussüsteem organisatsioonilt Distributed Management Task Force (DMTF). DMI pakub kahesuunalist rada kõigi personaalarvutis leiduvate riistvara- ja tarkvarakomponentide küsitlemiseks. Kui personaalarvuti on DMI-võimeline, siis selle riistvara ja tarkvara konfiguratsioone saab seirata võrgu kesksest tööjaamast.

Mäluresidentne agent resideerib tagaplaanil. Kui agendile tehakse päringuid, siis saadab see vastu MIF-failides sisalduvaid andmeid ja/või aktiveerib MIF-rutiine. MIF’is sisalduvad andmed võivad sisaldada mudeli ID-numbrit, seerianumbrit, mälu- ja pordiaadresse. MIF-rutiin võib halduskonsoolile teatada vigadest kohe, kui need ilmnevad või ka lugeda ROM või RAM kiipe ja kanda ette nende sisust.

DMI on täielik haldussüsteem, kuid see võib ka kooseksisteerida SNMP või mõne muu haldusprotokolliga. Näit. kui saabub SNMP päring, võib DMI täita SNMP haldusinfobaasi (MIB) andmetega oma MIF-failist. Üksainus tööjaam või server võib töötada puhveragendina (proxy agent), mis sisaldab SNMP moodulit ja teenindab tervet DMI-arvutite kohtvõrgu segmenti. Ainult andmeid sisaldavate MIF-failide loomiseks võib kasutada lihtsat tekstiredaktorit, kuid arvatakse, et tulevikus ehitavad kõik riistvara- ja tarkvaratootjad vähemalt ainult andmeid sisaldava MIF-faili oma toodetesse sisse