DEN (Directory Enabled Networks)kataloogivõimelised võrgud Võrguhaldus kasutajate, rakenduste ja võrguressursside kohta käiva info keskdepositooriumist. Algselt oli see Microsoft’i ja Cisco algatus, 1998.a. anti DEN üle DMTF’ile