dumb networkjuhm võrk, programmeerimatu võrk Võrk, mis koosneb ainult eri punkte ühendavatest juhtmetest ja kus toimub väga vähe või ei toimu üldse mingit andmetöötlust.

Mõned eksperdid kutsuvad Internetti "juhmiks võrguks", teised "lolliks võrguks". Kuigi Internet tegelikult sisaldab infotehnoloogiat, peetakse siin silmas Internetti võrdluses telefonisüsteemiga, mida kutsutakse "intelligentseks võrguks". Telefonikeskjaamu on iga uue teenuse tarvis vaja uuesti ümber programmeerida, Internetis toimub aga ainult lihtne andmepakettide edastamine. Uued teenused ja funktsioonid installeeritakse Internetiga ühendatud personaalarvutitesse ja serveritesse ega moderniseerita võrku ennast.

Et tagada reaalaja-audio ja -video edastamiseks vajalikku teenusekvaliteeti (QoS), tuleb muuta ka Interneti marsruutereid ja kommutaatoreid intelligentsemaks võrguliikluse prioriteetide määramisel. Sellele vaatamata ollakse seisukohal, et kogu võrgutehnoloogia põhineb ka tulevikus IP-laadsetel protokollidel, nii et neid on võimalik parendada kiirema riistvaraga ega ole vaja muuta võrguarhitektuuri ennast, mida tuleb hoida nii lihtsana (juhmina) kui võimalik