task switchingtegumivahetus

1) ühe tegumi käituse katkestamine ja teise tegumi käituse alustamine või jätkamine

2) režiim, kus täidetakse ainult kasutaja poolt parajasti aktiveeritud tegumit

Vt. ka multitasking