port numberpordinumber TCP- ja UDP-põhistes võrkudes nagu näit. Internet või Ethernet rakendusprogrammile omistatav number. Number lisatakse võrgus edastatavatele pakettidele, et seostada sissetulevaid andmeid vajaliku teenusega. Mõne protokolliga (näit. telnet ja HTTP) on seotud standardsed pordinumbrid, näit. port 80 on kasutusel HTTP liikluseks (veebiliikluseks). See tähendab, et kui veebiserveri pordile nr. 80 saabub nõue mõnelt veebilehitsejalt (klientprogrammilt), siis server saadab veebilehitsejale nõutud veebilehe. HTTPS protokoll kasutab turvalise ühenduse loomiseks porti nr. 443.

Internetis kasutatavate portide loendi võib leida aadressilt www.iana.org