video terminalvideoterminal Andmesisestusseade, mis kasutab sisendiks klaviatuuri ja väljundiks kuvarit

Vt. ka VDT