load balancingkoormuse tasakaalustamine Arvutisüsteemi, võrgu või ketta-alamsüsteemi peenhäälestus andmete ja/või andmetöötluse ühtlasema jaotamise eesmärgil olemasolevate ressursside vahel. Näit. kobardamise puhul võib koormuse tasakaalustamine jaotada sissetulevad tehingud ühtlaselt kõigi serverite vahel või siis suunata need järgmisele vähemkoormatud serverile