HTML document



hüpertekst-dokument Hüpertekst-märgistuskeeles (HTML) kirjutatud dokument

Vt. ka Web page