spell checkerspeller, õigekirjakontroll Iseseisev programm või tekstitöötlusprogrammi osa, mis kontrollib sõnade õigekirja, kuid mitte kirjavahemärke, sõnajärge ja rektsiooni