wavetable synthesislainetabelsüntees MIDI puhul kasutatav meetod muusikahelide loomiseks lainetabelisse salvestatud akustiliste muusikariistade digiteeritud helinäidiste abil. Annab realistlikuma heli kui FM-süntees, kus helisid genereeritakse puhtelektrooniliselt. Mida rohkem on lainetabelis helinäidiseid, seda parem on tulemus