FM synthesissagedusmodulatsioon-süntees MIDI meetod muusikariistahelide imiteerimiseks. Kasutab operaaatoreid (harilikult nelja), mis tekitavad helisignaale või moduleerivad neid. FM-süntees ei tekita helisignaale nii loomutruult kui lainetabel-süntees, mis kasutab akustiliste muusikariistade helinäidiseid