dial-up network (1)sissehelistamisvõrk Seadustega reguleeritav ja sidefirmade poolt administreeritav kommuteeritav telefonivõrk