threaded discussionlõimdiskussioon Diskussioonirühm, kus on olemas ka jutulõng ehk lõim