SOAP (Simple Object Access Protocol)lihtne objektipöödusprotokoll Minimaalne komplekt kokkuleppeid programmide käivitamiseks XML’i abil üle HTTP. SOAP-protokoll kasutades ühe opsüsteemi (näit. Windows 2000) all töötav programm suhelda mitte ainult teistes arvutites sama opsüsteemi all töötavate programmidega, vaid ka teiste opsüsteemide (näit. Linux) all töötavate programmidega. SOAP’i aluseks on sama strateegia, mis näit. CORBA’l või DCOM’il, kuid SOAP on märksa kergekaalulisem ja lihtsam kasutada. Ka suudab SOAP paremini läbida tulemüüre

DevelopMentor, Microsoft Corp. ja Userland Software esitasid SOAP-protokolli IETF’ile kinnitamiseks 1999.a. detsembris.

SOAP 1.1 on defineeritud World Wide Web Consortium’i poolt