pin (1)väljaviik, viik Viikudeks nimetatakse kiibikorpusest välja ulatuvaid metallkontakte, mis on ette nähtud kiibi elektriliseks ühendamiseks trükkskeemiga või kiibipesaga