tiled windows



paanaknad Aknad paiknevad kuvariekraanil selliselt, et nad omavahel ei kattu