microkernel (1)mikrokernel Opsüsteemi osa, mis on projekteeritud spetsiaalselt sellele riistvarale, mille peal opsüsteem töötab. Opsüsteemi kõik ülejäänud komponendid suhtlevad mikrokerneliga sõnumside teel ja neid pole vaja uuesti ümber kirjutada, kui opsüsteem porditakse teisele platvormile. Ümber on vaja programmeerida ainult riistvarast sõltuv mikrokernel