scalableskaleeritav, mastabeeritav Kasutatakse harilikult arvuti, toote või süsteemi kohta, mida saab laiendada, samuti näit. kirjatüüpide või graafika kohta, mille mõõtmeid saab proportsionaalselt suurendada või vähendada

Vt. ka scalability, scalable font, vector graphics