multimedia applicationmultimeediumrakendus Multimeediumrakendusteks nimetatakse rakendusprogramme, mis esitavad informatsiooni mitmel eri kujul (tekst, heli, pilt, animatsioon ja täisvideo). Multimeediumrakenduste tüüpnäideteks on arvutimängud, entsüklopeediad ja haridusprogrammid, kuid laiemas mõttes võib multimeediumrakenduseks nimetada igasugust heli või videot sisaldavat rakendust