speech recognitionkõnetuvastus Hääldatud sõnade tuvastamine arvuti poolt. Hääldatud sõnad muudetakse mikrofoni abil analoogsignaaliks, mis digiteeritakse ja seejärel võrreldakse arvutis oleva sõnastikuga, et leida sobiv vaste.

Enamik kõnetuvastussüsteeme vajab õpetamist, s.t. konkreetse kasutaja poolt hääldatud sõnanäidiste salvestamist. Intelligentsemad süsteemid vajavad häälenäidiseid, kuid mitte iga sõna kohta. Sellised süsteemid kasutavad hääldatud sõnade tuvastamiseks suuremaid sõnastikke . On olemas ka süsteeme, mis on "kõnelejast sõltumatud", s.t. tunnevad ära sõnastikus olevaid sõnu sõltumatult kõnelejast ning ei vaja õpetamist.

Enamik kõnetuvastussüsteeme nõuab kõnelemisel sõnade hääldamist ühekaupa, selgete pausidega sõnade vahel. Seotud kõne puhul lähevad programmid palju keerulisemaks, sest tuleb arvesse võtta ka igale sõnale eelnevat ja järgnevat sõna.

Kõnetuvastust kasutatakse inimkõne muundamiseks kirjalikuks tekstiks ning see võimaldab ka anda arvutile suulisi käsklusi