CDN (Content Delivery Network)sisuedastusvõrk Internetis või suures intranetis laialipaigutatud sisuga süsteem, kus sisust tekitatakse palju koopiaid ja puhverdatakse neid üle kogu võrgu. Selline meetod võimaldab kasutajatel sisule kiiremini juurde pääseda võrreldes sellega, kui sisu paikneks ainult ühel serveril (ühel veebisaidil). Sisuedastusteenust pakuvad sisuedastusorganisatsioonid nagu näit. Akamai, suured internetiteenuse pakkujad (ISP) ja ka mõned väga suured ettevõtted