interface (2)liidestama Kahe funktsionaalüksuse vahelist ühendust tekitama selliselt, et nende üksuste funktsioone, füüsilisi ühendusi, signaalivahetust jms. määravad koostöötingimused on rahuldatud