bit sequencebitijada Teatud viisil järjestatud nullide ja ühtede jada

Vt. ka bit