parallel interfaceparalleelliides, rööpliides Mitme paralleelse liiniga andmekanal, kus samaaegselt edastatakse mitu bitti. Personaalarvutite juures kasutatakse paralleelliidesena Centronics’i 36-juhtmelist paralleelliidest, kus 8 juhet mööda edastatakse korraga 1 bait (8 bitti). Ülejäänud juhtmed on vajalikud juhtsignaalide jaoks.

Suurte arvutite paralleelllidesed edastavad korraga enam kui ühe baidi. Paralleelliides on kiirem kui järjestikliides, sest mitu bitti edastatakse samaaegselt