object-oriented designobjektorienteeritud projekteerimine Objektorienteeritud mudeli muutmine süsteemi loomiseks vajalikeks spetsifikatsioonideks. Üleminek objektorienteeritud analüüsilt objektorienteeritud projekteerimisele toimub mudeli laiendamise teel järjest detailsemaks