behaviorkäitumine Objekt-tehnoloogias töötlus, mida objekt on võimeline teostama