business logicäriloogika Rakenduse osa, mis teostab andmetöötlust.

Terminit "äriloogika" ei tule mõista nii, et antud juhul oleks tegemist "äriga" selle sõna otseses mõttes. Lihtsalt rakendusprogrammi täitmine on ära jaotatud mitme arvuti vahel niisamuti nagu firma äritegevus on ära jaotatud osakondade vahel ja "loogika" all mõeldakse andmetöötlust ehk loogikaoperatsioone andmetega

Äriloogika sisaldab rutiine, mis teostavad andmete sisestust, värskendust, päringute ja aruannete töötlust ning "kulisside taga" toimuvat andmetöötlust, erinedes seega esitusloogikast, mida on vaja andmete esitamiseks ekraanil (GUI-töötlus). Klientrakendused koosnevad kasutajaliidesest ja äriloogikast. Serverrakendused kuuluvad enamasti äriloogika kategooriasse.

Nii klient- kui serverrakendused vajavad ka sidelinke, kuid võrgu infrastuktuur (nagu ka kasutajaliides) ei kuulu äriloogika koosseisu

Vt. ja presentation logic