word (2)sõna Põhiline tekstielement. Kujutab endast järjestikuste tähemärkide jada, mis on teistest eraldatud sõnaeraldajaga (tühik, koma vms).