WLL (Wireless Local Loop)traadita kohalik kontuur Süsteem, mis lülitab tavatelefonivõrgu abonendi võrku üle raadiolingi, s.t jääb ära vajadus vedada telefonikaablit kohalikust keskjaamast abonendi juurde. Siia kuuluvad juhtmeta telefonid (cordless access systems), eraomanduses olevad raadiokohtvõrgud ja kohtkindlad GSM-süsteemid. Traadita kohaliku kontuuri kasutamisel tasub abonent kõne eest samuti nagu tavaliselt telefonilt helistades.

Traadita kohaliku kontuuri kohta kasutatakse ka termineid "osaline raadiokontuur" (RITL - Radio In The Loop) ja "fiksraadioühendus) (FRA - Fixed Radio Access)