button batterynööppatarei, kellapatarei Väike nööbi- või mündikujuline patarei, mida kasutatakse peamiselt fotoaparaatides, kalkulaaorites, elektronkellades ja autoalarmi pultides. Eriti pisikesi nööppatareisid ehk minipatareisid toodetakse mitte ainult standardsuurustes, vaid valimistatakse ka spetsiaalselt teatud tüüpi aparaatidele (näit.kuuldeaparaadid ja elektroonilised pealtkuulamisseadmed).

Enamiku nööp- ja minipatareide puhul on nende väiksuse tõttu vaja tagada eriti suur energiatihedus. Selleks kasutatakse selliseid tugevasti elektropositiivseid ja kalleid metalle nagu hõbe ja elavhõbe.

IEC standardiga määratud tüübitähistes vastab LR leelispatareile ja SR hõbeoksüüdpatareile (S - silver, R - round). Leelispatarei pinge on 1,5V ja hõbeoksüüdpatareil 1,55V ning neid võib vastastikku asendada. Olulisem erinevus on see, et hõbeoksüüdpatareide mahtuvus on ca 50% suurem ja need peavad seetõttu kauem vastu. Numbrid viitavad patarei mõõtmetele, kusjuures esimene number näitab diameetrit (ümardatult allapoole täismillimeetriteni) ning teine ja kolmas number näitavad paksust kümnendiku millimeetri täpsusega. Nt LR736 on leelispatarei pingega 1,5V, diameetriga 7,9mm ja paksusega 3,6mm ning selle IEC tähis on LR621.

Tüübitähis Mõõtmed
IEC standard Levinuim Muud
LR736
SR736
SR41 AG3/SG3
LR41
192/384/392
D 7,9 mm
H 3,6 mm
LR1142
SR1142
SR43 AG12/SG12
LR43
186/301/386
D 11,6 mm
H 4,2 mm
LR1154
SR1154
SR44 AG13/SG13
LR44/LR154
A76/S76
157/303/357
D 11,6 mm
H 5,4 mm
LR936
SR936
SR45 AG9/SG9
LR45
194/394
D 9,5 mm
H 3,6 mm
LR754
SR754
SR48 AG5/SG5
LR48
193/309/393
D 7,9 mm
H 5,4 mm
LR1131
SR1131
SR54 AG10/SG10
LR54
189/387/389/390
LR1130/SR1130
D 11,6 mm
H 3,1 mm
LR1121
SR1121
SR55 AG8/SG8
LR55
191/381/391
LR1120/SR1120
D 11,6 mm
H 2,1 mm
LR926
SR926
SR57 AG7/SG7
LR57
195/395/399
LR927/SR927
D 9,4 mm
H 2,6 mm
LR721
SR721
SR58 AG11/SG11
LR58
162/361/362
D 7,9 mm
H 2,1 mm
LR726
SR726
SR59 AG2/SG2
LR59
196/396/397
D 7,9 mm
H 2,6 mm
LR621
SR621
SR60 AG1/SG1
LR60
164/364
D 6,8 mm
H 2,1 mm
LR521
SR521
SR63 AG0/SG0
LR63
379
D 5,8 mm
H 2,1 mm
LR626
SR626
SR66 AG4/SG4
LR66
177/377
SR626SW
D 6,8 mm
H 2,6 mm
LR921
SR921
SR69 AG6/SG6
LR69
171/371
LR920/SR920
D 9,5 mm
H 2,1 mm