DCT (Discrete Cosine Transform)diskreetne koosinusteisendus Signaali kuju esitamine koosinussignaalide kaalutud summana. Kasutatakse andmetihenduse meetodite (näit. JPEG) juures.

DCT kasutamisel toimub andmete tihendamine kadudega, kuid DCT ise kadusid ei põhjusta. Andmekadu tuleneb mitte koosinusteisendusest, vaid tihendusmeetoditest, mis faili suuruse vähendamiseks aproksimeerivad mõningaid koefitsiente