EV (Exposure Value)säriväärtus Et saada head fotot, peavad kaamera seaded vastama pildistatava objekti heledusele, mille mõõtmiseks kasutatakse valgusmõõdikuid. Tänapäeval on enamik kaameraid varustatud sisseehitatud särimõõdikutega, mis tagavad piisavalt hea tulemuse. Veelgi täpsemate tulemuste saamiseks kasutavad professionaalsed fotograafid ka praegu eraldi käeshoitavaid särimõõdikuid. Fotograafias kasutatavad valgusmõõdikud (nii kaamerasse sisseehitatud kui eraldiseisvad) mõõdavad pildistatava objekti heledust säriväärtustes EV.

Mida suurem on objekti heledus ja mida suurem on kaamera (filmi) valgustundlikkus, seda lühemaks tuleb seada säriaeg ja/või seda väiksemaks objektiivi suhteline ava. Säriaja ja ava jaoks on ajalooliselt välja kujunenud süsteem, kus mõlemat muudetakse astmeliselt nii, et iga järgmine aste muudab säri (filmile või sensorile langevat valgushulka) 2 korda. Säriaja astmed on (sekundites):

1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 ...

Kui näiteks säriaja 1/30 s asemele seada 1/60 s, väheneb säri 2 korda

Suhtelise ava astmed on:

1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11....

Kui näit. ava 5,6 asemele seada 8, väheneb ava pindala 2 korda ning ka säri väheneb 2 korda (sensorile või filmile langeb 2 korda vähem valgust).

Kui aega ja ava muudetakse käsitsi, siis peab alati jälgima, et nende kombinatsioon vastaks pildistatava objekti heledusele. Kuna selline peastarvutamine on väga tülikas, siis on kasutusel vastavad tabelid.

Et fotograafi elu lihtsamaks teha, töötati Saksamaal 1950-ndatel aastatel välja säriväärtuse mõiste. Säriväärtus EV, suhteline ava A ja säriaeg T on omavahel seotud järgmise valemiga:

2EV = A2 / T

EV = log2A2 + log2(1/T)

Näit. kui ava on 8 ja säriaeg 1/2, siis säriväärtus

EV = log282 + log22 = 6 + 1 = 7

Järgnevas tabelis on toodud seos suhtelise ava ja säriaja erinevate kombinatsioonide ja säriväärtuste vahel, kui kaamera valgustundlikkus on ISO 100:

  Säriaeg
Ava   F1 1.4 F2 F2.8 F4 F5.6 F8 F11 F16 F22 F32 F45 F64
1 s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1/2 s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4 s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/8 s 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/15 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1/30 s 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1/60 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1/125 s 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1/250 s 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1/500 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1/1000 s 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1/2000 s 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1/4000 s 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Digikaamera (või filmi) valgustundlikkuse arvestamiseks lisatakse valemile veel üks liige:

EV = EV = log2A2 + log2(1/T) + log2(ISO/100)

See tähendab, et kui valgustundlikkus on 100, siis kehtivad tabelis toodud säriväärtused, kui tundlikkus on 200, siis tuleb neile liita log22 = 1, ISO 400 puhul 2, ISO 800 puhul 3 jne.

Et pilt saaks õigesti säritatud, tuleb valide selline ava, aja valgustundlikkuse kombinatsioon, mis vastab objekti säriväärtusele.

Kuna käsiseadetega kaameratele on ka tänapäeval peale kirjutatud aja ja ava väärtused, mitte säriväärtused, siis on säriväärtuse mõiste leidnud praktilist kasutamist eelkõige sisseeehitatud valgusmõõdikuga kaamerate juures, kus säri määramine toimub automaatselt (sh kõigi digikaamerate juures). Eraldiseisvad digitaalsed valgusmõõdikud näitavad säriväärtusi ning etteantud ava korral näitavad nad ka mõõdetud säriväärtusele vastavat säriaega ja vastupidi

Vt. ka exposure compensation