aperture (1)ava, apertuur Fotograafias objektiivi sisse ehitatud metall-lehtedest koosneva diafragma poolt moodustatud ava, mille suuruse muutmine muudab objektiivi läbiva valguse hulka ja sügavusteravust.

Objektiivi ava sarnaneb oma tööpõhimõttelt inimsilma pupillile, mis tugevama valguse korral tõmbub kokku ja nõrgema valguse korral muutub suuremaks. Ava suurust iseloomustatakse suhtelise avaga AV ehk nn. F-arvuga, mis kujutab endast objektiivi fookuskauguse ja ava diameetri suhet:
AV =  f 
d
kus f on objektiivi fookuskaugus ja d on ava diameeter. Suhtelise ava väärtust võib tähistada mitmel eri kujul: F8, f/8, või 1:8 , mis kõik tähendavad üht ja sama väärtust.

Mida suurem on F-arv, seda väiksem on objektiivi ava, näit. väärtus F11 vastab väiksemale avale kui F8. Kui ava on käsitsi reguleeritav, siis on objektiivile kirjutatud jada F-arve (näit. F2.0, F2.8, F4.0, F5.6, F8.0, ...) ning iga järgmine aste vähendab objektiivi läbivat valgushulka 2 korda. See tuleb sellest, et kui ava pindala muutub kaks korda, siis ava diameeter muutub ruutjuur kahest e. 1,14 korda jne. Kui diafragma on täielikult avatud, siis on ava suurus piiratud objektiivi enda diameetriga ja vastav F-number näitab objektiivi valgusjõudu.

Näide. Objektiivi fookuskaugus on 35 mm.
a) Ava diameeter on 12,5 mm ja suhteline ava F2,8
b) Ava diameeter on 2 korda väikssem ehk 6,25 mm ja suhteline ava F5,6. Ava pindala on siis 22 = 4 korda väiksem ja sensorile (filmile) langeb 4 korda vähem valgust. Ava muutmisel 1 astme võrra, näit. F8-lt F11-le vähenevad ava pindala ja valgushulk ruutjuur kahest ehk 1,4 korda
1 - pildistatav objekt, 2 - objektiiv sisseehitatud diafragmaga, 3 - sensor (film)

Mida suurem on ava (mida väiksem F-arv), seda väiksem on sügavusteravus ja vastupidi.