RJ-11 (Registered Jack - 11) connectorLevinuim telefonikonnektori tüüp, millel võib olla kuni 6 juhet, kuigi harilikult on neid ainult neli. RJ-11 konnektoreid kasutatakse koos hariliku keerutamata telefonijuhtmega ("lamejuhtmega").

Nelja juhtmega konnektori puhul kasutatakse tavaliselt punase-rohelise paari ja musta-valge paari. Punase-rohelise paari kasutatakse peamiselt kõne- ja andmesideks, musta-valge paari võib kasutada näit. madalpingeliste juhtsignaalide edastamiseks pistikupesa ja keskjaama vahel (näit. telefonilambikeste toiteks).

Teie koduarvuti modem on tõenäoliselt ühendatud RJ-11 pistikupessa