bladelaba Üks komponent sellises süsteemis, mis võimaldab komponente juurde lisada ja eemaldada. Laba võib olla nt multiprotsessorsüsteemiga ühendatav server või kommutaatori lülitusvõimaluste laiendamiseks kasutatav pordikaart. Harilikult kujutavad labad endast kuumlülitatavaid seadmeid, kuid seda terminit saab kasutada ka tarkvarakomponentide puhul

Vt. ka blade server ja blade PC