blog (weBLOG)veebilogi, veebipäevik "Web log" lühendatult. Avalikkusele kättesaadav isiklik päevik (logiraamat) veebis, kuhu omanik teeb tavaliselt iga päev sissekandeid. Sageli on veebilogid lihtsalt autorile huvipakkuvate veebilinkide kogud koos kommentaaridega, kuid neid kasutavad ka näiteks poliitikud oma seisukohtade selgitamiseks, pettunud abielumehed eksnaise mustamiseks jne. jne.