code (2)kood Infoüksuse (näit. masinasümboli või -käsu) kodeeritud esitus. Näiteks ASCII puhul vastab tähele A kood U0041

Vt. ka machine language