JDK (Java Development Kit)Java arenduskomplekt Java arenduskomplekt firmalt Sun Microsystems. Sellesse kuuluvad JVM, kompilaator, silur, jt. tööriistad Java aplettide ja rakenduste loomiseks