OLAP (OnLine Analytical Processing)onlain-analüüs Nõustussüsteem, mis võimaldab kasutajal kiiresti analüüsida mitmemõõtmeliste vaadete ja hierarhiatena organiseeritud informatsiooni. OLAP’i vahendeid kasutatakse näiteks müügi- ja finantsteabe trendianalüüsiks. Need võimaldavad kasutajatel süüvida müügistatistika massi, et välja sõeluda kõige riskantsemaid tooteid.

Mitmemõõtmeline OLAP ehk MOLAP (Multidimensional OLAP) võtab tehingud juba eelnevalt kokku mitmemõõtmelisteks vaadeteks. Päringud on seda tüüpi andmebaaside puhul äärmiselt kiired, sest konsolideerimine on juba eelnevalt ära tehtud. OLAP paigutab andmed kuubikujulisse struktuuri, mida kasutaja saab pöörata ja sobib eriti finantskokkuvõtete tegemiseks.

Relatsiooniline OLAP ehk ROLAP (Relational OLAP) ekstraheerib andmeid traditsioonilistest relatsioonandmebaasidest. Keerulisi SQL päringuid kasutades on ROLAP võimeline käigult looma mitmemõõtmelisi vaateid. ROLAP leiab enamasti kasutamist selliste andmete puhul, millel on palju atribuute ja mida on raske paigutada kuubikujulisse struktuuri. Näiteks on ROLAP’i kandidaadid pigem paljude kirjeldavate väljadega kliendiandmed kui finantsandmed.

Andmebaasi-OLAP ehk DOLAP (Database OLAP) on relatsioonandmebaasihaldur, mis on mõeldud OLAP’i peremees-struktuuridele ja mis teostab OLAP-arvutusi.

Veebi-OLAP ehk WOLAP (Web OLAP) tähendab OLAP-andmeid, mille pääseb ligi läbi veebilehitseja