LVDS (Low Voltage Differential Signaling)madalpingeline diferentsiaal-signaaliedastus Signaaliedastusmeetod digitaalsignaali edastamiseks. LVDS on laialdaselt kasutusel sülearvutites signaali saatmiseks arvuti emaplaadilt lamekuvarile, sest selle meetodi puhul on vaja väiksemat arvu kaablisooni. LVDS tehnoloogiat kasutatakse ka mõnede eraldiseisvate lamekuvarite puhul nagu näiteks firma SGI populaarne lamekuvar 1600SW, samuti digikaamerate juures.

LVDS-edastust defineerivad mitu standardit, sh ANSI/TIA/EIA-644 ja IEEE 1536.3

Vt. ka TMDS