windowingakendamine Kuvariekraanil akna moodustamine ja/või akende kasutamine