data projectordigiprojektor Seade, mis võtab arvutist vastu digitaalsignaali ja projekteerib selle valgele seinale või ekraanile. Harilikult kasutatakse VGA signaali lahutusega 800x600 või 1024x769 pikslit, kuid sageli on digiprojektoritel ka standardse videosignaali sisend. Esimestes digiprojektorites (1980-ndatel) kasutati pildi tekitamiseks projektsioonkineskoope. Sellised projektorid olid õige suured ja rasked. Hiljem hakati kasutama läbivalgustatavaid vedelkristallpaneele (LCD) , mille läbivalgustamiseks kasutati tavalist grafoprojektorit. 1990-ndate keskel võeti kasutusele mikropeeglitega projektorid ning tänapäeval on olemas väga väikesi ja kergeid (alla 1 kg) digiprojektoreid