plasma displayplasmakuvar, gaaslahenduskuvar Lamekuvar, mille x-paneeli ja y-paneeli vaheline ruum on täidetud ioniseeritud inertgaasiga. X- paneelil paiknevad horisontaalsuunalised traadid ja y-paneelil vertikaalsuunalised traadid ning iga traatide ristumiskoht vastab ühele pikslile ehk pildipunktile. Kui antud piksli x- ja y-traadile antakse pinge, siis hakkab selles punktis gaas helendama. Algul olid plasmakuvarid ühevärvilised (harilikult oranžid), praegu on olemas ka värvilised plasmakuvarid diagonaali pikkusega kuni 1 meeter ja enam, mida kasutatakse arvutikuvarite ja digitelerite juures